Jović konsalting
SIGURNIM PUTEM DO IPARD SREDSTAVA

Hamburger Catering


MERA 101
Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
Ukupan budžet je 101.386.667 Eur
Kontakt


JOVIĆ KONSALTING, 21400 Bačka Palanka, Srbija

Možete nas kontaktirati putem telefona +381659041969 ili na mail jovickonsalting@gmail.com